activiteitvrijwilliger

Meer dan 180 vrijwilligers geven les of begeleiden een activiteit. Een activiteitvrijwilliger of educatie vrijwilliger geeft een taalles, creatieve workshop, lezing, kookcursussen, bewegingsactiviteit, ...

taakomschrijving

 • inhoud van de activiteit bespreken met programmator (PM)
 • tekst en afbeelding aan PM bezorgen voor promotie van activiteit (website)
  (de PM behoudt steeds de redactionele vrijheid)
 • activiteit voorbereiden: inhoudelijk en praktisch 
 • activiteiten begeleiden op de afgesproken tijdstippen
 • aanwezigheidslijsten invullen
 • indien cursisten regelmatig afwezig zijn: bespreken met PM
 • wijzigingen tijdig doorgeven aan PM
 • 2 x per jaar sectoroverleg bijwonen
 • 1 x startvergadering (in september) bijwonen
 • overleg met PM: zo vaak als nodig

  DINAMO voorziet indien nodig: handboek, audiovisueel materiaal en vorming

verwachting

 • de nodige vakkennis en ervaring hebben en deze kunnen overbrengen
 • de nodige didactische competenties hebben of bereid zijn ze te verwerven
 • goede kennis Nederlands
 • kennis van structuur en werkwijze DINAMO
 • praktische voorbereidingen treffen
 • klantvriendelijkheid
 • verzorgd taalgebruik, verzorgd uiterlijk
 • verantwoordelijkheidszin, oog voor veiligheid
 • zich kunnen inleven in anderen (empathie)
 • orde en stiptheid, flexibiliteit