missie en visie

DINAMO zet mensen in beweging. De sterke combinatie van zelfontplooiing, gemeenschapsvorming en vrijwillige inzet maakt DINAMO uniek.

We versterken de verbindingen tussen mensen die willen leren en mensen die willen aanleren. We geven ruimte aan experimenten die inspelen op de polsslag van de samenleving. 

Door in te zetten op gemeenschapsvorming vernieuwen we het sociaal weefsel met het oog op een solidaire, duurzame, open en cultureel diverse samenleving.

Het fundament van onze werking is de inzet van onze vrijwilligers. Ze creëren en dragen ons aanbod.

VORMING - vrijetijdsacademie

DINAMO organiseert cursussen, workshops, lezingen en uitstappen, overdag en op maandagavond. We bieden vorming, ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding aan een volwassenenpubliek. We werken samen met andere socio-culturele organisaties in de regio en staan open voor nieuwe ideeën en uitdagingen.

DINAMO staat IN de samenleving en heeft een maatschappelijke functie. DINAMO biedt niet enkel inhouden aan die inspelen op maatschappelijke signalen, maar neemt ook initiatieven om de samenleving werkelijk mee vorm te geven.

VERBINDING – warm nest

DINAMO biedt mensen een plek aan om elkaar te ontmoeten, zo dragen we bij aan een warme en solidaire gemeenschap. De activiteiten die we organiseren stimuleren het ontstaan van sociale netwerken en allerhande samenwerkingsverbanden.

DINAMO ziet diversiteit op alle vlakken als een kans om van mekaar te leren door dialoog en samenwerking. Het is een meerwaarde voor ons aanbod en een manier om onze blik op de wereld te verruimen. Ook naar ons trouw publiek toe vinden we het belangrijk om openheid na te streven. Het maakt mensen vertrouwd met 'anders zijn' en neemt vooroordelen weg. 

VRIJWILLIGERS – kloppend hart

DINAMO, dat zijn vrijwilligers. We kiezen bewust voor vrijwillige inzet, zo zetten we mensen in hun kracht. Vrij van diploma’s, getuigschriften en beroepservaring kunnen vrijwilligers bij DINAMO doen en delen waar ze goed in zijn.

We bieden vrijwilligers een zinvolle uitdaging en de kans om zich in te zetten voor de gemeenschap. De kracht en inzet van meer dan 250 vrijwilligers vormen de ruggengraat van DINAMO.

Onze vrijwilligers zijn het hart, de kracht en de energie van DINAMO. Precies daarom vinden we het zo belangrijk om te investeren in een optimale ondersteuning. Zo creëert DINAMO een krachtige leeromgeving voor deelnemers, vrijwilligers én teamleden.