Samenwerkend netwerk

Naast onze structurele partners werken we samen met diverse organisaties in en om Turnhout. Dit kan gaan van het delen van kennis, werken aan een gezamenlijk project, tot ...

Deze lijst is steeds in beweging:

 • Bibliotheek Turnhout
  Op regelmatige basis werken we samen met Bibliotheek Turnhout rond poëzie en literatuur.

 • Herstelacademie Kempen
  De cursussen focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid
  Twee lesgevers, enerzijds een persoon met ervaringskennis en anderzijds een hulpverlener, doceren samen een cursus. Als duo brengen zij een warme boodschap van hoop, begrip, veerkracht en toekomstperspectief. 

 • Meer Natuur In De Stad
  Samen maken we Turnhout biodiverser door het organiseren van workshops en het onderhouden van een tuintje op een verloren plekje aan de Warande.

 • Praatpunt Kasterlee
  Sinds 1 januari 2020 kunnen de vrijwilligers van Praatpunt Kasterlee rekenen op inhoudelijke ondersteuning van onze organisatie.

 • Rock Paper Pencil
  In het Fablab 2300 organiseren we fijne workshops waar je kennis kan maken met nieuwe technieken en toestellen als een Risoprinter, Lasercutter, ...

 • SAMEN WARM     
  SAMEN WARM is een initiatief van SAMEN PLANNEN vzw.  SAMEN WARM brengt mensen, die op hun levenspad al heel wat dingen meemaakten, samen met professionelen, diensten en hulpverleners om de samenleving wat warmer te maken

 • Turnhoutse Boekbindersgilde
  Samen met hen organiseren we workshops om mensen te laten kennis maken met deze ambacht.

 • Turnhoutse musea 
  In het verleden werkten we reeds samen met het Nationaal Museum van de Speelkaart, Taxandriamuseum, Begijnhofmuseum en Natuurpunt Museum voor de organisatie van creatieve workshops gelinkt aan tijdelijke tentoonstellingen of als inspirerende locatie.

 • V.O.C. 
  Het geschiedkundige genootschap Verenigde Oostindische Compagnie Kamer Antwerpen vzw organiseert samen met DINAMO uitstappen rond cultuurhistorische onderwerpen. De samenwerking kwam tot stand dankzij onze Raad van Vrijwilligers.