Slotwoord Bieke

Op het slotmoment van onze vrijwilligers kregen we mooie en krachtige woorden van Bieke te horen.

Hieronder deelt ze haar speech met jou.

Ik hoorde de afgelopen weken regelmatig vragen: ‘verlaat Bieke een zinkend schip?’ Ik kan je met klem zeggen: nee, ik verlaat geen zinkend schip. Er is zeker wel een moment geweest dat het spannend was. Dat ik dacht dat we zouden zinken en dat ik glorieus mee ten onder zou gaan. Maar dat gebeurde niet. Zoals een echte kapitein bleef ik aan boord. Pas toen de ergste storm voorbij was en we in ieder geval terug varende waren, begon ik na te denken en even stil te staan. Het onevenwicht tussen de impact die we hebben en de steun die we krijgen vond ik steeds moeilijker te aanvaarden. Toen wist ik dat mijn tijd gekomen was. Loslaten om niet vast te lopen, dat is wat me te doen stond.  

Gelukkig was er niet alleen storm. 9 jaar geleden nam ik het roer over van Lut Mertens. Na de pioniersjaren begon zij met een nieuw team aan de gestage groei, de grote sprong voorwaarts. DINAMO bleek het gat in de markt. Op dit succes konden wij verder bouwen. Mijn eerste periode was er een van verdiepen en vernieuwen. Ieder wil graag zijn stempel drukken en dat bleek de mijne: waarderen wat goed is, vernieuwen wat beter kan. Dat waren oprecht leuke en inspirerende jaren. Jaren waarin we samen konden zoeken, nieuwe concepten bedenken (zoals de Vitamineboost of wie herinnert zich nog de 62 dagen),… met altijd dé belangrijkste vraag in ons achterhoofd: wie of wat willen we zijn. Onder druk van besparingen werd deze vraag prangender want de veelheid was niet meer mogelijk. En wat bleek? Meer en meer werd duidelijk dat we na de uitdeining en veelheid terug meer en meer naar de kern gingen. Terug naar waar we écht goed in zijn: het faciliteren van talent met als doel levenslang leren voor iedereen mogelijk maken. Het ondersteunen van al wie kennis, talent, vaardigheden, tijd of goesting te geven en te delen heeft. Kansen en mogelijkheden creëren. Dat is onze kern. En die kern zit vandaag hier. Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn laatste woorden voor jullie mag uitspreken. Ik wil jullie heel erg bedanken. Voor het vertrouwen in DINAMO, voor het vertrouwen in mij als coördinator. Voor de kansen die ik kreeg. Jullie hebben me zoveel voldoening gegeven. Dit feestjaar, waarin we 40 jaar DINAMO vierden bracht me weer in contact met het waarom van ons bestaan, met de mensen waarvoor we dit alles doen, met de impact van ons werk op individuele levens, met het plezier van jullie engagement. Dat maakt dat ik dit jaar gewoon heel erg genoot.  

Door besparingsdrift gaan er stemmen op om nog meer teamtaken uit te besteden aan vrijwilligers, het lijkt een logische stap. Toch is drift zelden een goede raadgever. De expertise en goesting is zeker te vinden onder vrijwilligers. Het belang ligt elders. Ons team faciliteert waar vrijwilligers echt warm van worden zodat zij kunnen schitteren. Ze zorgen voor de binding, de lijm, de continuïteit. Ze halen de kastanjes uit het vuur, gaan moeilijke uitdagingen niet uit de weg. En dat doen ze elke dag. Laat ons dat niet vergeten. Team DINAMO, lees hierin een uitdrukkelijke waardering voor jullie werk en een warm merci dat we dit al die jaren samen konden doen.  

Naast jullie, vrijwilligers en mijn team wil ik nog heel graag onze Raad van Bestuur bedanken, die we vanaf nu Bestuursorgaan noemen. Ik ken geen enkele vzw die zo’n diverse en dynamische bestuursraad heeft als de onze. Deze stuurlui steken hun nek uit voor DINAMO en geven de organisatie richting. Op dit moment nemen we afscheid van sommige bestuursleden en verwelkomen we enkele nieuwe mensen. Dat afscheid nemen doen we samen met hen op onze laatste vergadering. De nieuwe ploeg stellen we graag in september aan jullie voor.  

Ik wil hier uitdrukkelijk mijn dank uitspreken voor onze voorzitter Louis Michielsen, vandaag verontschuldigd maar heel erg aanwezig in mijn gedachten. Ik kon me geen betere tochtgenoot voorstellen. We konden samen zoeken, van mening verschillen en heel belangrijk eerlijk zijn tegen elkaar. Louis wist wanneer het niet goed ging, maar ook wanneer ik van enthousiasme overliep en vice versa. Prille ideeën lieten we samen rijpen en dat was super fijn. Ik ben heel blij dat hij aan boord blijft om het bestuursorgaan op zijn immer hartelijke én krachtdadige manier verder te leiden.  

Nu is het tijd om het over mijn opvolger te hebben. Voorstellen is niet nodig want jullie kennen haar allemaal. Na een pittige sollicitatieprocedure werd Jolien als beste uitgekozen. Naast de unanieme keuze van het bestuursorgaan kan ze ook rekenen op de algemene steun van ons team. Dat is een krachtig begin. Net zoals ikzelf kansen kreeg wens ik haar toe dat ze mag leren en groeien. Ik weet met welke energie en liefde voor de organisatie ze erin stapt. Gedragen door velen en samen met iedereen zal zij een volgende stap zetten in het Dinamoverhaal. Ik wens haar alle succes!  

Ik dank jullie allen om hier aanwezig te zijn en om al die jaren met mij mee te varen op een immer dynamische tocht genaamd DINAMO. Dank, dank dank.  

Slotmoment 13 juni 2023

Bieke Suykerbuyk