Deze activiteiten bestaan uit 2 of meerdere contactmomenten, meestal op het zelfde moment in de week.

De prijs voor een korte reeks is 7 euro maal het aantal dagdelen.

activiteitenoverzicht

van 2