Knipoogvrijwilliger

Met onze Knipoogactiviteiten biedt DINAMO personen met een lichte of matige verstandelijke beperking de kans om deel te nemen aan tal van workshops waar ook mensen zonder handicap aan deelnemen (inclusief).

De Knipoogvrijwilliger zorgt voor extra ondersteuning en begeleiding van de ingeschreven Knipogers. Zo kan de lesgever zich op de groep en de opdracht richten. 

taakomschrijving

opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten

voor de start van activiteit

 • checken aanwezigheid en namen deelnemers (we verwittigen je normaal per mail)
 • eventueel gegevens begeleiding Knipogers meenemen
 • indien belet: DINAMO tijdig verwittigen en zelf andere vrijwilligers aanspreken

tijdens activiteit

 • 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn
 • Knipogers ophalen aan de Rode balie (de Warande) of Houten Toog
  (Turnova)
 • tijdens de pauze het sociaal contact tussen mensen met en zonder beperking bevorderen
 • afspraken maken met lesgever
 • afspraken maken met de begeleiders die hen brachten
 • mensen wegwijs maken, indien nodig begeleiden naar klas, toiletten, koffieruimte, …
 • samen met de lesgever hen helpen tijdens activiteit + begeleiden waar nodig
 • verduidelijken van de lesopdrachten indien nodig
 • oog hebben voor alle knipogers (2-3 per activiteit)

na activiteit

 • aanwezig blijven tot elke knipoger is opgehaald
 • indien nodig: contact opnemen met begeleiding
 • bevindingen rapporteren aan PM
 • overleg bijwonen met medewerkers/vrijwilligers Knipoog (2 x/ jaar)

verwachting

 • basiskennis handicaps algemeen en licht verstandelijke handicap
 • kennis EHBO of bereid zijn hierrond vorming te volgen
 • kunnen én graag omgaan met mensen met een handicap (empathie)
 • problemen oplossen en rustgevend handelen op stressmomenten
 • duidelijk en verzorgd taalgebruik, zaken in eenvoudige taal kunnen verwoorden
 • grenzen kunnen stellen
 • aandacht kunnen besteden aan meer dan één persoon
 • verantwoordelijkheidszin hebben; je contacteert zelf een andere assistent wanneer je je afspraak niet kan nakomen
 • hulpvaardig zijn, maar niet betuttelend (mensen zelfstandig laten werken)
 • geduldig zijn, stipt zijn

vergoeding

Een knipoogvrijwilliger krijgt geen vergoeding voor het begeleiden van:
- kookworkshop, je eet mee 
- uitstap, je mag gratis meegaan
   bij natuur-, fiets- en wandeltochten voorzien we wel een vergoeding omdat
   DINAMO voor deze activiteiten zelf geen kosten heeft

Bij alle andere activiteiten krijg je de normale vergoeding.