MAVEP

MAVEP - Managing Volunteers | Empowering People

NEEM EEN KIJKJE OP DE WEBSITE VAN MAVEP 
en kom meer te weten over het project en de resultaten.

Erasmus +/Ka2

DINAMO bracht het project Krachtig DINAMO op Europees niveau en vond partners in Denemarken, Griekenland en de UCLL Leuven/Limburg. Samen met deze partners zetten we nieuwe stappen in krachtig DINAMO. Het project heet voluit ‘Managing Volunteers/Empowering People’, kortweg MAVEP. Hierin zit precies besloten wat we bedoelen met krachtig DINAMO: naast het organiseren van vrijwilligerswerk is het managen van talent een nieuwe focus. Onze doelstelling hierbij is het versterken van mensen door het ontwerpen van een krachtige leeromgeving.

Ook in Europese context is de zorg voor de taak die vrijwilligers voor DINAMO doen onze belangrijkste focus: het lesgeven, coachen, onthalen, iedereen betrekken, mee bouwen aan een netwerk,… De andere partners binnen het project zijn Denemarken en Griekenland die ook vrijwilligers inzetten als lesgever, coach en mentor. De UCLL, de hogeschool Leuven/Limburg en hun afdeling ‘Art of teaching’ en ‘Education for the future’ zorgt voor de begeleiding, zij trainen ons in diverse vaardigheden zoals instrumenten voor talentontwikkeling, leiderschap, peer-to peer coaching, waarderend lesbezoek, didactische nieuwigheden enz ….

Partners:

Fo-Aarhus/ Studenterhus - Denemarken

DAFNI KEK - Patras, Griekenland

UCLL Leuven/Limburg - België

4 thema’s – 4 verantwoordelijkheden
Krachtig DINAMO werd samen met de partners herschreven tot een project waarin elke organisatie zich kan vinden en dat voor elke organisatie positieve en bruikbare resultaten oplevert. We bakenden 4 actiepunten af die we gezamenlijk zullen realiseren. Aan elke actie koppelen we een verantwoordelijke, zo zijn we zeker dat elke partner een sturende rol opneemt. Dit zijn de 4 thema's en verantwoordelijken:

1. didactiek van het lesgeven - DINAMO
2. moeilijk bereikbare doelgroepen inschakelen als vrijwilliger - Deense partner
3. peer to peer coaching - DINAMO
4. erkenning en validering van vrijwilligerswerk in functie van de arbeidsmarkt - Griekse partner

De lerarenopleiding van de UCLeuven-Limburg boetseert samen met de partners de aanwezige kennis tot bruikbare instrumenten voor vrijwilligers. De UCLL zal trainingen organiseren in diverse vaardigheden , de doelgroep van vrijwilligers is nieuw voor hen, zij zien het project als een kans om kennis op te bouwen rond het werken met deze (voor hen) nieuwe doelgroep.

Planning 

november 2017 - Kick off (videoconference) DINAMO Turnhout

26, 27, 28 februari 2018 - Training Session I DINAMO

7, 8, 9 mei 2018 - Training Session II Aarhus/Denemarken

22 - 23 september 2018 - Seminar I Aarhus/Denemarken

1 - 3 april 2019 - Training Session III Dafni-Kek Patras/Griekenland

22 oktober 2019 - Slotconferentie DINAMO Turnhout

 

Hier vind je meer informatie over de partners en het project.

 

The project MAVEP – Managing Volunteers/Empowering people enables us to employ European funding to further advance the support of our volunteers. Our volunteers are the heart, the strength and the energy of the organisations involved in this project. Which is exactly why we think that it is important to invest in their support. Within this project, the development of the role of volunteers is our most important focus: teaching, coaching, making them welcome, getting everyone involved, building up a network, .......

The full name of the project is ‘Managing Volunteers/Empowering People’, in short MAVEP. This encapsules where the accent lies: intrinsic parts of the organisation of volunteer work are talent management and the stimulation of its growth. Our aim is to make stronger people through the elaboration of a powerful learning environment.

All the partners, Fo-Aarhus in Denmark, DAFNI-KEK in Greece and DINAMO in Flanders/Belgium employ volunteers as teachers, coaches, mentors or in a range of support roles. The teacher training institute of the UCLeuven-Limburg, together with the partners, is using the knowledge available to create usable tools for the volunteers. The UCLL will organise training sessions in a range of skills, such as instruments for language development, leadership, peer-to-peer coaching, appreciative lesson observation, didactic innovations etc...
 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.