Krachtig DINAMO

Krachtig DINAMO

Krachtig DINAMO verwijst naar de krachtige leeromgeving die we creëren voor deelnemers, vrijwilligers en het dinamoteam. In een krachtige leeromgeving is er wederzijdse steun, feedback en uitwisseling zodat het leren alle kansen krijgt.

De kernopdracht van DINAMO is het aanbieden van vorming. Deze vorming wordt bijna uitsluitend begeleid door vrijwilligers. Dat maakt ons uniek en krachtig. Daarom willen we goed zorg dragen voor dat waardevolle kapitaal. Vrijwilligers brengen heel wat ervaring mee, bezitten bijzondere vaardigheden en de goesting is groot! We bekijken samen met de vrijwilliger hoe we deze vaardigheden en talenten, die volle rugzak, in zijn volle diepte en breedte op tafel kunnen leggen, hoe we talenten maximaal kunnen benutten. Dat maakt DINAMO krachtig!

Het uitgangspunt is dat we alleen individuele lesgevers (didactisch) ondersteunen in hun opdracht als de vraag van de vrijwilliger zelf komt. Wel proberen we die vraag te bevorderen door waarderend aanwezig te zijn, door te spreken over de lespraktijk en door uitwisselingen te voorzien met de andere vrijwilligers. Leren van en met elkaar op eigen initiatief geeft de beste groeikansen.

Krachtig DINAMO - ontstaan 

DINAMO ging op zoek naar een positief waarderende manier om vrijwillige lesgevers te kunnen begeleiden in hun lesopdracht. Dat bracht ons bij de opleiding Onderwijs en opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zes masterstudenten onderzochten - in de literatuur en door het volgen van 70 lessen bij DINAMO - hoe we dit het best kunnen aanpakken.

De masterstudenten van de Universiteit Antwerpen volgden 70 lesbezoeken en waren onder de indruk van de positieve en motiverende dynamiek die vrijwilligers uitstralen. Een belangrijke sleutel tot effectief leren! Ze gingen op zoek naar methodieken die het lesgeven van onze vrijwilligers kunnen versterken en vonden een aantal mogelijkheden of kansen die krachtig DINAMO in praktijk brengen

Krachtig DINAMO op Europees niveau  - MAVEP 2017-2019

DINAMO bracht het project Krachtig DINAMO op Europees niveau en vond partners in Denemarken, Griekenland en de UCLL Leuven/Limburg. Samen met deze partners zetten we nieuwe stappen in krachtig DINAMO. Het project heet voluit ‘Managing Volunteers/Empowering People’, kortweg MAVEP. Hierin zit precies besloten wat we bedoelen met krachtig DINAMO: naast het organiseren van vrijwilligerswerk is het managen van talent een nieuwe focus. Onze doelstelling hierbij is het versterken van mensen door het ontwerpen van een krachtige leeromgeving.

Krachtig DINAMO in de praktijk
Vrijwilligers van DINAMO kunnen rekenen op een waarderend contact met de programmaverantwoordelijke, extra vorming (aangeboden, nooit verplicht) en een toolbox met materialen die je als lesgever of begeleider kan gebruiken.

Jaarlijks organiseren we een Vitamineboost op de dag van de vrijwilliger. We maken er een fijne dag van en zoeken steeds naar een mooi evenwicht tussen vorming, ontspanning en ruimte om bij te praten. We ontvangen hier jaarlijks een 100-tal vrijwilligers.

Daarnaast bekijken we of we vorming op maat en op vraag kunnen organiseren doorheen het jaar. Als vrijwilliger verneem je hier meer over tijdens het startmoment en op onze vaste overlegmomenten.

Zo uiten we onze waardering voor zoveel vrijwillig engagement!

 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.