Algemeen

DINAMO, dat zijn vrijwilligers!

Bijzonder is dat alle activiteiten bij DINAMO bijna uitsluitend door vrijwilligers worden begeleid. Onze vrijwilligers zetten zich in als lesgever, bedienen koffie aan de togen in de Warande en Turnova, ze begeleiden wandelingen, fietstochten of uitstappen, verzorgen het onthaal in Turnova  of helpen mee bij de uitwerking van een project.

De keuze voor vrijwilligers is tot op vandaag een bewuste keuze! Het zorgt voor een hechte band met het publiek, waardoor hun wensen en de huidige tendensen in de samenleving snel worden opgepikt.

Vandaag sturen negen personeelsleden (net geen 7 voltijdse equivalenten) 265 vrijwilligers aan die een 400-tal activiteiten begeleiden, goed voor 2600 deelnemers en 6000 inschrijvingen per jaar.

Dit maakt van DINAMO de grootste aanbieder van persoonlijke groei en ontwikkeling, duurzame werkgever van vrijwilligerswerk én netwerkmakelaar.
 

Onze waardering voor vrijwillige inzet

Vrijwilligers bij DINAMO krijgen volgende reglementaire tegemoetkomingen:

• onkostenvergoeding: 3 euro per dagdeel*
• drankvergoeding: 2,50 euro per dagdeel
• kilometervergoeding: 0,15 euro per km, ongeacht het vervoermiddel
• parkeervergoeding
• verzekering: wanneer je als vrijwilliger aan het werk bent voor DINAMO, ben je verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). Ook op de weg van en naar een activiteit ben je verzekerd (enkel via de kortste route). Een verzekeringsaanvraag moet je binnen de 24 uur na een voorval binnenbrengen.
* een dagdeel is een voormiddag, een namiddag of een avond ongeacht de duur van de prestatie. Voor de prestatie van een hele dag krijg je dus 2x deze vergoeding.

Daarnaast kunnen vrijwilligers rekenen op enkele organisatiegebonden tegemoetkomingen:

 • vrijwilligers kunnen vooraf inschrijven voor alle cursussen en uitstappen uit het aanbod van DINAMO. We reserveren 20% van de plaatsen voor onze vrijwilligers.
• vrijwilligers krijgen een korting van 50 % voor bijna alle activiteiten die door DINAMO worden georganiseerd met uitzondering van uitstappen. Materiaalkosten en ingrediënten voor een activiteit moeten altijd betaald worden. Vrijwilligers betalen annuleringskosten zoals alle andere deelnemers.

Extraatjes
• Nieuwjaarsreceptie: een receptie in het begin van het kalenderjaar, die niet alleen bedoeld is voor de vrijwilligers, maar ook voor deelnemers aan onze activiteiten en het brede publiek.
• Dag van de vrijwilliger: een jaarlijkse “Vitamineboost” in de maand maart voor elke vrijwilliger bij DINAMO.
• Slotmoment: als dank voor de inzet van onze vrijwilligers sluiten we het seizoen af met een fijne verrassing waar het gezellig samenzijn primeert. Dit kan een etentje zijn, maar ook een uitstap, film,…

Tot slot ondersteunen we de vrijwilliger zo krachtig mogelijk in de opdracht die hij/zij voor DINAMO doet. Meer hierover lees je bij Krachtig DINAMO.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.