Dwarslijnen

DINAMO organiseert vorming voor volwassenen overdag en op maandagavond. Bijzonder hierbij is dat alle cursussen, workshops en uitstappen begeleid worden door vrijwillige deskundigen en lesgevers.

Dwarslijnen 

Dwarslijnen zijn projecten binnen DINAMO die dwars doorheen onze werking lopen. We vinden ze zo belangrijk dat we hier - dwars doorheen onze dagelijkse werking - oog voor hebben bij alles wat we doen. Deze projecten tonen dat DINAMO midden in de maatschappij staat en inspeelt op wat er leeft.

DINAMO ziet diversiteit op alle vlakken als een kans om van elkaar te leren door dialoog en samenwerking. Het is een meerwaarde voor ons aanbod en een manier om onze blik op de wereld te verruimen.

Op deze pagina's geven we meer uitleg over deze projecten:

Knipoog

Aan deze activiteiten kunnen ook volwassen personen met een licht-mentale handicap deelnemen. De geselecteerde workshops zijn van korte duur. De vrijwillige begeleider houdt rekening met ieders mogelijkheden. We voorzien een extra begeleider voor praktische hulp.

Avonduren

DINAMO plant ook activiteiten op maandagavond voor mensen die overdag geen vrije tijd hebben.

   Culturele diversiteit

De samenleving verandert snel en samen leven in diversiteit is niet vanzelfsprekend. DINAMO heet anderstaligen welkom om de Nederlandse taal te oefenen en aan te sluiten bij ons programma. Daarnaast stimuleren we het contact tussen mensen van verschillende origine. Zo dragen we bij aan een solidaire samenleving waar voor iedereen plaats is én bouwen we samen een gedeelde cultuur op.

Duurzaamheid

We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. DINAMO neemt initiatieven om duurzame keuzes mogelijk te maken. Het Repair Café is hierin stilaan een vaste waarde.

 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.