werken Renier Sniedersstraat

Vanaf 19 april is er verkeershinder mogelijk ter hoogte van Renier Sniedersstraat 93 (Fietsen Matheussen - verlengde Guldensporenlei).

Alle verkeer zou de werken beurtelings kunnen passeren, maar je houdt best rekening met vertraging ter hoogte van het spoor indien je via deze weg Turnhout binnenrijdt.

Meer informatie over de werken vind je via de website van Stad Turnhout.