Wilfried Raus

Ik geef lezingen gerelateerd aan filosofisch-maatschappelijke thema's.

Geboren in Turnhout (deels lagere school) maar getogen in Antwerpen.

Aldaar gestudeerd aan de Sociale Hogeschool (maatschappelijk werk en personeelswerk). Vervolgens deed ik een kandidaats sociologie en op latere leeftijd een master in de politieke filosofie. ( Universiteit van Tilburg).

Ik ben vrijwel altijd werkzaam geweest in/voor Afrika in het onderwijs en later als regionaal vertegenwoordiger en beleidsmedewerker (O-hulp) en ik heb daar met onderbrekingen 12 jaar ter plekke geleefd, gewoond, gewerkt. (vooral Congo; Zambia; Kenia, Tanzania en Malawi).

Gedurende vele jaren was ik een enthousiast zweef- (en sleep-)vlieger maar dat doe ik nu niet meer, onder meer gezien mijn leeftijd en mijn slecht gehoor. Voorts ben ik heel geïnteresseerd in literatuur/filosofie  en (vooral) klassieke muziek en opera.

Gepensioneerd sinds 2007.

Ik weet niet meer precies wanneer ik bij DINAMO begonnen ben maar waarschijnlijk is dat al meer dan 5 jaar geleden. Daar begon ik mee na werkzaamheden bij HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) in Nederland (ontwerp multidisciplinaire cursussen).

Wat deed of doe ik dan bij DINAMO?

Vooral lezingen, presentaties of boekbesprekingen,  maar altijd gerelateerd aan filosofisch-maatschappelijke thema’s. Ik heb ook lessen Frans gegeven.

interview toegevoegd 2020

begeleidt volgende activiteit(en)