ma 9 nov - ma 14 dec
Cultuurfilosofische analyse

Het goede leven - geannuleerd

Wilfried Raus
ma 9 nov
-
ma 14 dec

De vraag naar ‘het goede leven’ is eigen aan het menselijk bestaan en daarom was het ook altijd al een kernvraag binnen de filosofie. Maar vandaag is de beantwoording van die vraag ook onvermijdelijk verbonden met de wereldwijde hegemonie van een “vrije markt”. Die vrije markt biedt een zeer ruime variatie aan producten en diensten. De kwaliteit van leven en het welvaartsniveau zijn veel hoger dan ooit en nemen nog steeds toe. Maar toch, er zijn ook schaduwkanten.

Die zijn direct waarneembaar voor de natuur en onze fysieke omgeving, voor de inrichting van onze samenleving, voor de menselijke relaties, voor onze lichamelijke behoeftes en voor de zingeving van ons bestaan.  Kortom, er is nog zo iets als ‘het goede leven’ en dat is meer dan productie, meer dan consumptie of, kortom, meer dan materiële welvaart. 

Niet alleen onze hedendaagse opvattingen, maar ook oudere argumenten en motieven spelen in de beantwoording van deze vraag een belangrijke rol. Daarom proberen we in een cultuurhistorische analyse van 2300 jaar westerse geschiedenis deze vraag te beantwoorden. 

  • basisprijs: 36 euro
  • UiTPAS: 7 euro

soort activiteit:
korte reeks

Wilfried Raus

Ik geef lezingen gerelateerd aan filosofisch-maatschappelijke thema's.

meer over Wilfried Raus