• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
VRIJWILLIGERSWERK BIJ DINAMO

 

Al sinds de start in 1983 zijn vrijwillige lesgevers het kapitaal van DINAMO. De laatste jaren doen onze vrijwilligers veel meer dan lesgeven alleen. Ze begeleiden dag in, dag uit cursussen, workshops en uitstappen, ze verzorgen de koffiepauzes aan de Gele en Rode Toog, nemen foto’s van onze activiteiten, verdelen onze brochures, helpen mee achter de schermen, zetelen in de Raad van Bestuur,… Nog steeds bieden vrijwilligers zich spontaan aan om hun kennis te delen in de meest uiteenlopende disciplines.

 

Het is ongezien dat zo’n groot aantal vrijwilligers instaat voor de volledige invulling van een vormingsprogramma. Zij zorgen voor de unieke sfeer die deelnemers zo waarderen bij DINAMO. Mensen zijn er immers én cursist én vrijwillige lesgever. Vrijwilligers staan dichter bij het publiek en vervullen op die manier een brugfunctie tussen onze cursisten en het DINAMO-team. 

 

Vrijwilligers houden de vinger aan de pols omdat ze nieuwe ideeën binnen brengen in de organisatie en wij kunnen beroep doen op waardevolle kwaliteiten van mensen die delen waar ze goed in zijn.  Deze 230 vrijwilligers vormen de ruggengraat van DINAMO. 

 

Zij worden bijgestaan door het DINAMO-team met praktische ondersteuning, morele ondersteuning, vorming en opleiding, een nieuwsbrief, een onkostenvergoeding, ...

Een unieke kans om je als vrijwilliger in te zetten in een fijne organisatie.

Natuurlijk kan je ook meegenieten van de kleine attenties: aan de helft van de prijs cursus volgen bij DINAMO, een activiteit tijdens de dag van de vrijwilliger, een etentje op het einde van het seizoen, ...