• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
SUBSIDIES

Subsidies

 

DINAMO / vzw Stroom wordt gesubsidieerd door verschillende instanties:

 

Vlaamse Overheid departement Cultuur, jeugd, sport en media

 

De vzw Stroom was een tewerkstellingsproject dat sinds de opstart gesubsidieerd werd door de VDAB. Deze subsidie werd toegekend voor de betaling van de wedde van de medewerkers, de zogenaamde gesco-statuten. Sinds januari 2016 is dat statuut opgeheven en werden de middelen toegekend aan de Vlaamse Overheid, departement CJSM. Hiermee wordt een deel van de lonen betaald.

 

Stad Turnhout

 

De vzw Stroom heeft sinds november 2000 een overeenkomst met de stad Turnhout. Deze wordt bij elke nieuwe legislatuur aangepast en door het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad van de Stad Turnhout goedgekeurd. Er wordt jaarlijks een vast bedrag toegekend. Vanaf 2015 krijgen we 40% minder subsidies waardoor we drastische maatregelen moesten nemen om overeind te kunnen blijven.

 

DINAMO kan kosteloos gebruik maken van de infrastructuur op het Kongoplein. Stad Turnhout engageert zich om, bij stopzetteing van deze huisvesting op het Kongoplein, DINAMO zo maximaal mogelijk in te bedden in de nieuwe kunstencampus Turnova.

 

Stichting 1913

 

Sinds 2015 kunnen we rekenen op een extra financiële tegemoetkoming van de Nederlandse Stichting 1913 die moet gezien worden als een investering in de organisatie. Met deze middelen zetten we extra in op de ondersteuning van onze vrijwilligers, immers ons belangrijkste kapitaal.

 

de Warande

 

DINAMO huist in de Warande en geniet hierdoor van gratis huisvesting, personeelsinzet en allerlei diensten van de Warande. Tegelijk is de inhoudelijke en culturele verdichting met de Warande  een inspirerende voedingsbodem voor DINAMO, het team, de vrijwilligers en de deelnemers. DINAMO vervult een opdracht die de Warande niet hoeft op te nemen. 

 

Andere

 

De vzw Stroom krijgt jaarlijkse tegemoetkomingen van VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de sociale profitsector) en van het Sociaal Fonds.

 

Daarnaast vraagt de vzw Stroom voor diverse projecten kleinere subsidies aan bij de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap, het Ministerie voor Cultuur, Cultuurcoördinatie van de Stad Turnhout, de Koning Boudewijnstichting,… Deze aanvragen worden soms wel, soms niet goedgekeurd.