• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
PARTNERS

DINAMO is een onafhankelijke vzw en partner in huis van Cultuurhuis de Warande Turnhout. Tevens is DINAMO convenantpartner van Stad Turnhout.

We werken vaak samen met tal van socio-culturele organisaties en onderwijsinstellingen in Turnhout en ruime regio. De volledige lijst vind je hier:

 

www.warande.be cultuurhuis de Warande
www.mooov.be wereldfilmaanbod
www.ar-tur.be Architectuurvereniging
www.turnhout.be Stad Turnhout
www.provant.be/welzijn/samenleven/vrijwilligerswerk Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen
www.vrijwilligerswerk.be Steunpunt Vrijwilligerswerk Vlaanderen
www.socius.be Steunpunt Sociaal Cultureel Werk Vlaanderen
www.uitinvlaanderen.be Cultuurdatabank Vlaanderen
www.suikerkrant.be Suiker, Kempense cultuurkrant
www.vormingpluskempen.be Vormingplus Kempen
www.svgk.be Steunpunt Vrije Tijd Gehandicapten Kempen
www.wak.be Week van de Amateurkunsten Vlaanderen
www.weekvandesmaak.be Week van de Smaak Vlaanderen
www.kunstwerkt.be Kunstwerk(t) voor beeldend talent
www.thomasmore.be Thomas More Hogeschool Kempen
  Departement Sociaal Werk Campus Geel
  Departement Lerarenopleiding Campus Turnhout
 www.technischatheneum.campusboomgaard.be Technisch Atheneum Turnhout - Afdeling Kantoor
   
www.basiseducatie.be/kempen Centrum voor Basiseducatie Kempen
www.hvnprovant.be Huis van het Nederlands
www.digidak.be Openbare computerruimtes
www.cvokempen.be Volwassenenonderwijs Turnhout, Nederlands anderstaligen
www.prismavzw.be Prisma, diversiteitcentrum en onthaalbureau
www.wannadance.be dans-yoga-vormingscentrum
EVA - geen website
EVA, internationale vrouwenwerking
www.sociaalforumkempen.be Sociaal Forum Kempen
www.fietshuis.be Fietshuis Turnhout

www.natuurpunt.be/cvn

www.natuurpunt-turnhoutsekempen.be

Natuurpunt CVN

Natuurpunt Turnhoutse Kempen

www.transitie.be Transitie Vlaanderen
www.turnhout.be/bib Openbare bibliotheek Turnhout
www.vtbkultuur.be Vlaamse culturele vereniging
www.samengaanwegroener.be Samen goedkopere energie