• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
ONZE MISSIE

DINAMO zet mensen in beweging. De sterke combinatie van zelfontplooiing, gemeenschapsvorming en vrijwillige inzet maakt DINAMO uniek.

We brengen een gevarieerd vormingsaanbod en versterken zo de verbindingen tussen mensen die willen leren en mensen die willen aanleren. We geven ruimte aan experimenten die inspelen op de polsslag van de samenleving. Iedereen kan zich zo verder ontplooien.

Door in te zetten op gemeenschapsvorming vernieuwen we het sociaal weefsel met het oog op een solidaire, duurzame, open en cultureel diverse samenleving.

Het fundament van onze werking is de inzet van onze vrijwilligers. Ze creƫren en dragen ons aanbod.

Onze activiteiten worden ontwikkeld in de culturele omgeving van de Warande in Turnhout en richten zich tot iedere volwassene in de brede regio.

DINAMO is de som van vrijwilligers, professionelen, deelnemers en partners. Hun kracht zet DINAMO in beweging.