• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
KNIPOOG

Tien jaar geleden startte DINAMO met het grensverleggend project KNIPOOG. Het doel van KNIPOOG is personen met een handicap de kans geven om zoveel mogelijk 'gewoon' in de samenleving te kunnen functioneren.

Aan de KNIPOOG activiteiten kunnen, naast volwassenen zonder handicap, ook volwassen personen met een lichte verstandelijke handicap deelnemen. Heel wat hartverwarmende ervaringen maken dat DINAMO zal blijvend investeren in KNIPOOG.

De geselecteerde workshops zijn meestal van korte duur. De vrijwillige begeleider houdt rekening met ieders mogelijkheden. Soms voorziet DINAMO een extra begeleider voor extra praktische hulp.  

Knutsel, dans, kook ... jij graag en goed? En is organiseren en begeleiden van activiteiten je 'ding'? Vind je het belangrijk dat mensen met een handicap net als ieder aander aan leuke activiteiten kunnen deelnemen? Dan ben jij de geKNIPte vrijwilliger voor ons KNIPOOGprogramma. Je kan je hiervoor melden bij onze KNIPOOG coördinator: jolien.smits@warande.be

Als je op het logo klikt, krijg je een lijst met alle KNIPOOG activiteiten.

 

Ook de Warande stapt vanaf het seizoen 2014-2015 mee in het project en wil mensen met een beperking de kans geven naar een voorstelling in de Warande te komen. KNIPOOG wordt nu dus uitgebreid naar podiumvoorstellingen van de Warande. De Warande werkt hiervoor samen met SVGK (Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen).

Voor meer informatie over het Warandeaanbod kan je hier terecht: http://www.warande.be/pagina/knipoog-0 en http://www.warande.be/pagina/knipoog-zoekt-vrijwilligers

 

Een brochure met het Knipoogaanbod kan je vanaf half juli opvragen via een mail aan dinamo@warande.be en vanaf half augustus aan de Dinamobalie en/of ticketbalie.

See video