• Facebook
  • Instagram
  • Vrijwilliger worden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • FOTO'S EN FILMPJES
  • Brochure Dinamo
Seizoensbeeld Dinamo
Bestuur vzw Stroom

DINAMO wordt bestuurd door de vzw Stroom. Deze vzw Stroom bestaat uit een Algemene Vergadering, die als wetgevend orgaan functioneert, en een Raad van Bestuur, als uitvoerend orgaan. In feite kan men stellen dat de Algemene Vergadering het beleid bepaalt en dat de Raad van Bestuur het beleid uitvoert.

 

De statuten regelen op fundamentele wijze het reilen en zeilen van een vzw. Onze vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

 

Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering komt ieder jaar ten minste eenmaal samen. Op deze samenkomsten dienen de werkingsverslagen, de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting en de werkingsvooruitzichten voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd te worden.

 

Raad van Bestuur (RVB)

De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks de rekening en de begroting voor te leggen en vergadert zo dikwijls als de belangen van de vzw het vereisen. Op 31 maart 2015 werd een nieuwe Raad Van bestuur samengesteld met Louis Michielsen als voorzitter.

 

Dit zijn de leden:

 

Effectieve leden Raad van Bestuur:

Voorzitter Louis Michielsen, Monique Boekaerts, Hugo Braet, Staf Lauwerysen, Marthe Rombouts, Marie-Josée Slegers, Luc Steeman en Nico Verhoeven.

 

Toegetreden leden Raad van Bestuur:

Marc Boogers, bevoegde schepen stad Turnhout

Staf Pelckmans, afgevaardigd bestuurder Cultuurhuis de Warande

Bieke Suykerbuyk, coördinator DINAMO

Peter Van Litsenborg, administratief coördinator DINAMO

 

Aangevuld met Patrick Hens en Theo Peeters vormen zij de Algemene Vergadering.

 

 

Raad van vrijwilligers en deelnemers

Dit is geen officieel orgaan, maar wil een brug slaan tussen bestuur, team, vrijwilligers en deelnemers. Zij bespreken zaken die ze oppikken aan de basis en formuleren adviezen. Deze raad komt minstens 3 keer per jaar samen en wordt voorgezeten door Luc Steeman.